پرواز پارس ایر به گرجستان و عمان


انتشار : ۲۴ آبان , ۱۴۰۱پروازهاي منظم هفتگي هواپيمايي پارس از شيراز به مسقط

هواپيمايي پارس با برقراري دو پرواز هفتگي در روزهاي شنبه و چهار شنبه در مسير شيراز-مسقط-شيراز پروازهاي خود را به كشور عمان آغاز نموده است.

عمان يكي از مقاصد اصلي پروازهاي بين المللي هواپيمايي پارس در نظر گرفته شده و با ياري پروردگار شاهد افزايش پروازهاي پارس اير از شهرهاي مختلف ايران به كشور عمان خواهيم بود.

 

 
پرواز هاي هواپيمايي پارس در مسير شيراز-تفليس-شيراز  از تاريخ1401/4/17 به صورت پروازهاي منظم آغاز می شود.

 

با انجام اولين پرواز هواپيمايي پارس در مسيررشت-مسقط-رشت ارتباط هوايي عمان با شمال ايران براي اولين بار برقرار گرديد.
اين پرواز كه به صورت هفتگي و براي روزهاي پنج شنبه برنامه ريزي گرديده است ، پس از مسير شيراز-مسقط-شيراز به عنوان دومين مسير پارس اير از ايران به مقصد سلطنت عمان محسوب ميگردد.

 

با انجام اولين پرواز هواپيمايي پارس در مسير رشت -آستراخان -رشت ارتباط هوايي استان گيلان با كشور روسيه برقرار شد
اين پرواز به صورت هفتگي و در روزهاي يكشنبه صورت مي پذيرد.

با انجام اولين پرواز هواپيمايي پارس از مبداء اصفهان به تفليس ارتباط مستقيم هوايي استان اصفهان با كشور گرجستان برقرار شد.  اين پرواز به صورت هفتگي و براي روزهاي جمعه برنامه ريزي گرديده و متناسب با ميزان تقاضا تعداد پروازها افزايش خواهد يافت

با انجام اولين پرواز هواپيمايي پارس در مسير رشت به باتومي ارتباط مستقيم هوايي استان گيلان با كشور گرجستان برقرار شد  پس از مبادي تهران،شيراز و اصفهان ،فرودگاه رشت چهارمين مبداء هواپيمايي پارس به مقصد گرجستان محسوب ميگردد.

 


امتیاز 3.00از 5 (2 رای)